Cill Dara le Gaeilge
Brochure_CDLG_2.3.pdf

Eolas do ghnóthaí

Treoracha do  chustaiméirí Má tá spéis ag bhur ngnólacht  páirt a ghlacadh sa scéim seo  nó fógra a chur anseo   Tar i dteagmháil linn

Fáilte go dtí “Cill Dara le Gaeilge”, scéim dírithe ar ghnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Is í aidhm na scéime seo ná tacaíocht agus eolas a chur ar fáil do ghnóthaí ar mian leo seirbhísí a thabhairt dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge.CillDaraleGaeilge_Eolas.pdf Fáilte go Cill Dara le Gaeilge Ag cur gnó chun cinn trí mheán na Gaeilge
Home Fúinn Baill Ceisteanna Coitianta Ábhair Tacaíochta Preas Teagmháil
GAEILGE  |   ENGLISH

Tar i dteagmháil linn

Scéim Tacaíochta Gnó

Urraithe ag Foras na Gaeilge


Tá tacaíocht agus airgead ar fáil má tá an Ghaeilge in úsáid ag gnó ar fhógraí, suíomh ghréasáin agus ábhar margaíochta clóite.

 Tacaíonn an scéim seo le fiontair thráchtála bheaga agus mheánmhéide leis an nGaeilge a chur chun cinn ina ngnó trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá sonraí agus critéir uilig na scéime laistigh den fhoirm iarratais in-íoslódáilte thíos.


Scéim Tacaíochta Gnó - Foirm Iarratais


Ghlac Cill Dara le Gaeilge páirt i sraith físeáin a chuireadh le chéile ag an eagras náisiúnta Glór na nGael faoi pleanáil teanga. Tá sé i gceist ag Cill Dara le Gaeilge páirt a ghlacadh sa phróiséis áitiúil den phleanáil teanga, in éineacht le grúpaí áitiúla Sult na Sollán agus Glór na Ríogh. Seolfar plean teanga cúig bliana do Chontae Chill Dara don tréimhse 2018-2023 i rith Seachtain na Gaeilge, 2018.

Is inspioráid do Chill Dara le Gaeilge an obair iontach atá ar siúl ag Gnó Mhaigh Eo chun gnó a chur chur cinn trí mheán na Gaeilge i gCo. Mhaigh Eo. Sen fhíseán ghairid seo, tá blas beag den obair atá ar siúl acu chomh maith le sampla beag de na gnóthlachtaí atá ag glacadh páirte sa scéim. Ádh Mór leo!

Tá an-áthas orainn go mbeidh urlabhraithe ó Ghnó Mhaigh Eo ag teacht ar chuairt go Co. Chill Dara ar 23 Eanáir chun a scéal agus a thaithí a roinnt linn ag imeacht poiblí. Beidh an cruinniú oscailte seo sa Café Grange, Na Solláin ó 6.30 go 7.30i.n. Beidh tae/caifé/greim bia ar fáil ó 6.00i.n. Cruinniú dátheangach a bheidh ann.


Cláraigh anseo