Brochure_CDLG_2_3.pdf

Eolas do ghnóthaí

Treoracha do  chustaiméirí Brochure_CDLG_2_3.pdf Má tá spéis ag bhur ngnólacht  páirt a ghlacadh sa scéim seo  nó fógra a chur anseo   Tar i dteagmháil linn

Fáilte go dtí “Cill Dara le Gaeilge”, scéim dírithe ar ghnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Is í aidhm na scéime seo ná tacaíocht agus eolas a chur ar fáil do ghnóthaí ar mian leo seirbhísí a thabhairt dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge.CillDaraleGaeilge_Eolas.pdf Fáilte go Cill Dara le Gaeilge Ag cur gnó chun cinn trí mheán na Gaeilge
Home Fúinn Baill Ceisteanna Coitianta Ábhair Tacaíochta Teagmháil
GAEILGE  |   ENGLISH

Tar i dteagmháil linn

Scéim Tacaíochta Gnó

Urraithe ag Foras na Gaeilge


Tá tacaíocht agus airgead ar fáil má tá an Ghaeilge in úsáid ag gnó ar fhógraí, suíomh ghréasáin agus ábhar margaíochta clóite.

 Tacaíonn an scéim seo le fiontair thráchtála bheaga agus mheánmhéide leis an nGaeilge a chur chun cinn ina ngnó trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá sonraí agus critéir uilig na scéime laistigh den fhoirm iarratais in-íoslódáilte thíos.


Scéim Tacaíochta Gnó - Foirm Iarratais

Tá an Q-Mharc Gnó le Gaeilge ceaptha chun aitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí gnó a dhéanann luacháil ar úsáid na Gaeilge mar uirlis chomhlántach ghnó agus mhargaíochta agus a fhorbraíonn agus a chaipitlíonn an úsáid sin. Leagann an doiciméad seo amach na bunriachtanais agus na critéir mheasúnaithe chun an Mharc Dheimhniúcháin a bhaint amach.


Cuireann an Mharc Dheimhniúcháin  béim ar shaintréithe dúchasacha Gaelacha agus léiríonn sé go bhfuil feasacht agus tiomantas ann maidir leis an dátheangachas sa ghnó agus maidir leis an gcultúr tríd an teanga, agus go bhfuil eagraíocht ar thús cadhnaíochta sa mhargadh maidir le soláthar nuálaíoch seirbhíse do chustaiméirí.

Tuilleadh eolais ag www.qmharc.ie nó san fhíseán thíos:

Plean teanga do Contae Chill Dara - Leagan 1-2019_GAEILGE.pdf

Plean teanga seolta do Chontae Chill Dara

Seoladh an chéad plean teanga riamh do Chontae Chill Dara ag ócáid speisialta in Áras Chill Dara ar 28 Feabhra 2019. Is tréimhse cúig bliana atá i gceist leis an bplean, 2019 go 2023. Ba grúpa pobal áitiúil darb ainm Sult na Sollán a scríobh an plean teanga seo ach le hinchor ón mhórphobail agus le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chill Dara. Leagann an plean teanga amach fís don chúíh bliana agus spriocanna, agus birt éagsúla chun an teanga a chur chun cinn sa tréimhse seo.


I roinn 11.3 agus 12.3 den phlean teanga seo tá liosta de spriocanna/birt a bhaineann leis an nGaeilge i gcursaí gnó.


Is féidir an plean a íoslódáil anseo:

Leagan Gaeilge English Version

Partners