Home Fúinn Baill Ceisteanna Coitianta Ábhair Tacaíochta Preas Teagmháil
Cill Dara le Gaeilge - Ceisteanna Coitianta

Céard é Cill Dara le Gaeilge?

Fáilte go dtí “Cill Dara le Gaeilge”, scéim nua chun gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Is í aidhm na scéime seo ná tacaíocht agus eolas a chur ar fáil do ghnóthaí ar mian leo seirbhísí a chur ar fáil dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge.


Cén fáth Contae Chill Dara?

Tá aitheantas agus cáil ar Chontae Chill Dara mar an contae is mós fáis de Ghaeilgeoirí sa tír.  Tá ocht scoil le gaeloideachas ar fáil ann anois, chomh maith le naíonraí, grúpaí pobail, ógeagrais & coláistí samhraidh atá gníomhach sa chontae.

De réir daonáireamh náisiúnta 2011, bíonn breis is 35,000 duine ag labhairt Gaeilge go rialta i gContae Chill Dara!


Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Níl aon chostas air! Is togra pobail neamhbhrabúis é Cill Dara le Gaeilge atá dírithe ar chur chun cinn na Gaeilge mar theanga ghnó. Fáilteofar roimh shíntiús beag, más maith libh a léithead a thabhairt dúinn - ba mhór an cuidiú é ach níl gá leis in aon chor.


Conas a chabhróidh an scéim seo le mo ghnó?

Tá clár leathan seirbhísí agus tacaíochta ar fáil ó Fhoras na Gaeilge tríd a bhfeachtas Gnó Means Business ar mhaithe le húsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú lastaigh den earnáil ghnó.


Creidimid go láidir, le tacaíocht ó Cill Dara le Gaeilge agus Gnó Means Business gur féidir leis an nGaeilge buntáistí agus breisiúlacht a thabhairt do gach cíneál gnólachta ar dhóigheanna éagsúla:  branda an ghnó a chur chun cinn, poiblíocht, taithí an chustaiméara a fheabhsú agus dílseacht ó chustaiméirí a threisiú.


Níl mórán Gaeilge againn. An féidir linn páirt a ghlacadh?

Cinnte!  You’ll probably surprise yourselves by how much Irish you know. Cuirfimid pacáiste tacaíochta ar fáil le neart achmainní daoibh ionas go mbeidh sibh in ann páirt reatha a ghlacadh sa scéim. Is scéim chuimistheach í seo agus is féidir le haon ghnó pé Gaeilge atá acu a úsáid agus beidh fáilte rompu.


Ba mhaith linn páirt a ghlacadh sa scéim. Céard é an chéad chéim eile?

Ar fheabhas! Molaimid go dtiocfaidh duine ón gnó i dteagmháil le foireann Chill Dara le Gaeilge le tuilleadh a fhoghlaim faoin scéim. Tar éis é sin…

eolas@cilldaralegaeilge.ie

GAEILGE  |   ENGLISH